termobranduolinis užtaisas

termobranduolinis užtaisas
termobranduolinis užtaisas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinis užtaisas, kurio sprogimo energiją lemia branduolių dalijimosi ir sintezės reakcijos. Daugiausiai energijos išskiria deuterio ir tričio termobranduolinė reakcija. Susijungus 1 kg deuterio ir tričio, išsiskiria 5 kartus daugiau energijos negu skilus 1 kg ²³⁵U. Laisvosios būsenos deuteris ir tritis – dujos; tritis – brangus radioaktyvusis izotopas. Todėl termobranduoliniam užtaisui paprastai naudojamas ličio deuteridas – kietoji medžiaga, deuterio ir ličio junginys. Pagrindinė termobranduolinės reakcijos sąlyga – labai aukšta temperatūra (dešimtys milijonų laipsnių) ir labai didelis slėgis; tokia temperatūra ir slėgis pasiekiami atominio užtaiso sprogimu. Pagrindiniai termobranduolinio užtaiso elementai: termobranduolinis kuras, atominis užtaisas, neutronų šaltinis. Skiriami paprastieji (sprogimo energija sukelia panašius kaip atominio užtaiso naikinamuosius veiksnius) ir specialieji (ryškus energijos pasiskirstymo pakitimas) termobranduoliniai užtaisai. Specialieji termobranduoliniai užtaisai: neutroniniai, švarieji užtaisai ir kt. atitikmenys: angl. thermonuclear charge rus. термоядерный заряд

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • termobranduolinis šaudmuo — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinis šaudmuo su termobranduoliniu užtaisu, pvz.,termobranduolinė bomba (anksčiau vadinama vandenilinė bomba). atitikmenys: angl. thermonuclear ammunition rus. термоядерный… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • mišrusis branduolinis užtaisas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Termobranduolinis užtaisas, kuriame vyksta skilimo sintezės skilimo reakcijos. Mišriojo branduolinio užtaiso korpusas pagamintas iš plg. pigaus gamtinio urano ²³⁸U, kurį gali suskaidyti …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • neutroninis užtaisas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Mažo galingumo (ne didesnio kaip 10 kt) termobranduolinis užtaisas, kurio pagrindinė energija (apie 80 %) naudojama pirminei radioaktyviajai spinduliuotei. Neutroniniam užtaisui… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • branduolinis užtaisas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Įtaisas, kuriame įvyksta branduolinis sprogimas, t. y. labai greitas branduolinės energijos išlaisvinimas. Branduolinis užtaisas įtaisomas branduoliniame šaudmenyje ir būna: atominis… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • thermonuclear charge — termobranduolinis užtaisas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinis užtaisas, kurio sprogimo energiją lemia branduolių dalijimosi ir sintezės reakcijos. Daugiausiai energijos išskiria deuterio ir tričio… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • термоядерный заряд — termobranduolinis užtaisas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinis užtaisas, kurio sprogimo energiją lemia branduolių dalijimosi ir sintezės reakcijos. Daugiausiai energijos išskiria deuterio ir tričio… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • neutron ammunition — neutroninis šaudmuo statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Nedidelis branduolinis šaudmuo su neutroniniu užtaisu. Neutroniniu šaudmeniu gali būti: neutroninis artilerijos sviedinys, neutroninė raketos kovinė dalis.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • neutroninis šaudmuo — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Nedidelis branduolinis šaudmuo su neutroniniu užtaisu. Neutroniniu šaudmeniu gali būti: neutroninis artilerijos sviedinys, neutroninė raketos kovinė dalis. Pagrindinės neutroninio… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • нейтронный боеприпас — neutroninis šaudmuo statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Nedidelis branduolinis šaudmuo su neutroniniu užtaisu. Neutroniniu šaudmeniu gali būti: neutroninis artilerijos sviedinys, neutroninė raketos kovinė dalis.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • three-phase nuclear charge — mišrusis branduolinis užtaisas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Termobranduolinis užtaisas, kuriame vyksta skilimo sintezės skilimo reakcijos. Mišriojo branduolinio užtaiso korpusas pagamintas iš plg. pigaus gamtinio… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”